شنبه 14 اسفند 1389

اغاز

سیلام

بعد از مدتهای طولانی سلام.....اووووخیلی وقته نبودم...

من خودم چندروز سرم شلوغ بود نتونستم بنویسم وقتی برگشتیم دیدم بــــــــــــــله ووردپرس کن فیکون شده وفیلتر شده وما دیگه جای ومکان نداریم...ماهم که نمی تونیم ننویسیم یعنی میمیرم دیگه اینجا فعلا درست شده تا وقتی ووردپرس ازاد شد !!!برگزدیم سر خونه زندگیمون...

ماهمچنان همون زبل بانوی زبل خانی زبلستانی هستیم....