یکشنبه 15 اسفند 1389

غیبت کبری وضغری وکلا بربچ...

سلام

اومدم غیبتامو موجه کنم وبگم چـــــــــــــــــی شد..

هیچی لب کلام اینکه بنده تشزیف برده بودم در زیر تیغ جراحی تا از خجالت مماخمون در بیام....بله دوستان ما رینو پلاستیک یاهمون عمل بینی داشتیم ، تازیخ 24 بهمن عمل داشتم....

حوصله داستان نوشتن ندارم...یعنی راستش چون دوتا امتحان دارم وقتش نیست بعد امتحان میام تکمیل می نویسم....