سه‌شنبه 24 اسفند 1389

امنیت جانی

خیلی ناراحتم..آخه یکی از استادامونو رفتن توی مطبش کشتن...از دیروز که فهمیدم خیلی قاطی کردم ،خیلی دکتر محشر وخوبی بود، متخصص جراح بود...یه اقای 50 وچندساله مجرد ، همه دوستش داشتن وازش تعریف میکردن که درس دادن وعملاش چقدر خوبه...

آخه چرا یه پزشک توی مطبش امنیت جانی نداره..البته گفتن دزدی بوده ولی دروغه چون به وضع وحشتناکی کشتنش ، مطبش حیاط داشته ،اولش زدن تو سرش وضربه مغزی شده بعد کشوندنش تا حوض توی حیاطش وسرشو کردن توی حوض و شیر آب رو باز کردن تا صبح تو حوض بوده که دیگه صبح طی پی گیری خواهرش که نگرانش شده توی حوض مطبش پیدا کرده..

خیلی ناراحتم...