پنج‌شنبه 11 فروردین 1390

حالم گرفته

سلام
خیلی دلم گرفته،نمی دونم چرا..الکی..قرار بود یه پست جالب بنویسم از سرکار گذاشتن پسرخالم ولی حالش نیست ،بعدا می نویسم.....
نمی دونم چرا ،احساس میکنم به چیزای دورو برم بیخود دل می بندم یعنی به اتفاقات که قراره بیفته یا حتی خودم تصور میکنم قراره بیفته زود دل می بندم وبرای خودم می سازمش وبعد که نمیشه کلی دپرس میشم ومیخوره تو برجکم..الان خیلی حالم گرفته است..بی انگیزه ام ،کلا ناامید..داغونم اقا ..داغون...
تصمیم گرفتم یه تغییرات اساسی تو زندگیم بدم