جمعه 4 شهریور 1390

روز پزشک هم مبارک

سلام..روز پزشکان مبارک،ماکه هنوز خیلی مونده تا واقعا بهمون تبریک بگن...

یه مریض اومده بود ازم پرشید درمانگاه کجاست، یه پسر 16 ،17 ساله بود از بوی گلاب نمی شد بغلش تحمل کرد....لباس یقه آخوندی تا یه وجب پایین تر کمربند و بوی گلاب ناب....


سه شنبه 25 مرداد استاد محترمی که دارم باهاش کارای تحقیقاتیمو انجام میدم یهو بهم یه فلش نو داد وگفت برای تو هست...کلی جالب بود برام وذوق کردم...که بالاخره یه نفر تحویلم گرفت ومنو دید....


یه مریض اومده بود بیمارستان بدجور قلقلکی بود حالا میخواستیم معاینه شکم بکنیم پدرمون در اومد. اولش فکر کردیم درد داره که هی خودشو جمع میکنه بعد فهمیدیم نخیر اقا قلقلکی هستن...جالب اینه دکتر اومد با خودکار یه چیزی روی تنش نشون بده اینقدر وول خورد که نصفه نیمه شد....جالب بود...